4 Replies Latest reply on Oct 16, 2012 1:53 PM by cccc

  Eventid: 10010 after mcafee agent installation

   Hi

    

   We have VSE 8.8 SP2 installed on some WIN7 Prof. 64-bit notebooks and get this 10010 error in Event Log:

    

   -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

   Nazwa dziennika:System

   Źródło:        Microsoft-Windows-DistributedCOM

   Data:          2012-10-16 00:17:46

   Identyfikator zdarzenia:10010

   Kategoria zadania:Brak

   Poziom:        Błędy

   Słowa kluczowe:Klasyczny

   Użytkownik:    Nie dotyczy

   Komputer:      DELL

   Opis:

   Serwer {F5F6647E-A36B-42BB-AD4E-A93753DE4DCD} nie zarejestrował się w modelu DCOM w wymaganym czasie.

   Kod XML zdarzenia:

   <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">

     <System>

       <Provider Name="Microsoft-Windows-DistributedCOM" Guid="{1B562E86-B7AA-4131-BADC-B6F3A001407E}" EventSourceName="DCOM" />

       <EventID Qualifiers="49152">10010</EventID>

       <Version>0</Version>

       <Level>2</Level>

       <Task>0</Task>

       <Opcode>0</Opcode>

       <Keywords>0x80000000000000</Keywords>

       <TimeCreated SystemTime="2012-10-15T22:17:46.000000000Z" />

       <EventRecordID>76223</EventRecordID>

       <Correlation />

       <Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />

       <Channel>System</Channel>

       <Computer>DELL</Computer>

       <Security />

     </System>

     <EventData>

       <Data Name="param1">{F5F6647E-A36B-42BB-AD4E-A93753DE4DCD}</Data>

     </EventData>

   </Event>

   -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

    

   BTW these notebooks are nor ePO managed.

   Howto solve this problem?

    

   on 10/15/12 5:47:23 PM CDT