0 Replies Latest reply on Sep 2, 2017 4:27 AM by steen

    Eksporter data i True Key

    steen

      Når jeg eksportere data i True Key, får jeg et dokument som er umuligt at forstå. Jeg bruger Note til at åbne filen.

      Gør jeg noget forkert?