Who Me Too'd this topic

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Who Me Too'd this topic

Weppagina wordt ten onrechte geblokkeerd

Sinds enige dagen wordt mijn Tumblr blog pagina geblokkeerd. Dit lijkt veroorzaakt te worden door de McAfee firewall.

Logboeknaam: System
Bron: Microsoft-Windows-Diagnostics-Networking
Datum: 4-1-2019 09:54:59
Gebeurtenis-id:6100
Taakcategorie: Helperklasse-informatie
Niveau: Informatie
Trefwoorden: (70368744177664),Helperklassegebeurtenissen
Gebruiker: LOCAL SERVICE
Computer: DESKTOP-X
Beschrijving:
Details over diagnose van netwerkbeveiliging:

De volgende instellingen blokkeren mogelijk de verbinding:
Naam van provider: McAfee Inc.
Beschrijving van provider: McAfee Firewall
Naam van filter: GUID_MFE_CONNECT_CALLOUT_V4

Webp_geblokkeerd.jpg

Hoe kan ik dit probleem oplossen?

Who Me Too'd this topic

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community