Who Me Too'd this topic

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Who Me Too'd this topic

alert.allowinternetaccess ipv FW pop-up

sinds twee dagen is mijn FW pop-up scherm gewijzigd en is de tekts die het normaal geeft en de knoppen om allow, block,  .... te kiezen, niet meer zichtbaar.

De titel is alert.allowinternetaccess

Onderaan waar de knoppen moeten staan staat 

alert.allowinternetaccess.button4

en een drop down met 

alert.allowinternetaccess.button1

Who Me Too'd this topic