cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Highlighted
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Update error detectionscript.

Hello,

Today we get a error when the client updating from teh Epo server.

We use Epo 4.0 and VSE 8.7i patch 3.

There is a error with the detectionscript?

Sorry the logs are in Dutch, and this is a log from a Windows 2008 server.

Updatefunctie     15-4-2010    11:31:05    Info    De update is voltooid   
Updatefunctie     15-4-2010    11:31:05    Info    Er zijn geen updates toegepast wegens een fout die is opgetreden tijdens het downloaden of verifiëren van het detectiescript:  MASECORE2000, AUENGINEMETA.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:31:05    Info    ePOMVTDetect.McS wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:31:05    Info    De nieuwste versie van Plugin wordt uitgevoerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:31:05    Info    Er worden beschikbare updates voor McAfee Agent Plugin gezocht.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:31:05    Info    AgtMetaDet.McS wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:31:05    Info    SuppClntDet.McS wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:31:05    Info    De nieuwste versie van BOC DAT wordt uitgevoerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:31:04    Info    De updateconfiguratie wordt geladen van: PkgCatalog.xml   
Updatefunctie     15-4-2010    11:31:04    Info    PkgCatalog.z wordt uitgepakt.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:31:04    Info    PkgCatalog.z wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:31:04    Info     PkgCatalog.z wordt gedownload.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:31:04    Info    Er worden beschikbare updates voor BOC DAT gezocht.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:31:04    Info    BocDet_VSE.McS wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:31:04    Info    EceptCntDet.mcs wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:31:04    Info    Er is een fout opgetreden tijdens het downloaden van AUEngineContentDetection.McS.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:31:02    Info     AUEngineContentDetection.McS wordt gedownload.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:31:02    Info    AUEngineContentDetection.McS wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:31:02    Info    Er is een fout opgetreden tijdens het verifiëren van Mase_Det.mcs.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:31:02    Info    Bestand Mase_Det.mcs is beschadigd. Het volledige bestand wordt opnieuw gedownload.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:31:00    Info     Mase_Det.mcs wordt gedownload.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:53    Info    Mase_Det.mcs wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:53    Info    De nieuwste versie van HotFix 3 wordt uitgevoerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:53    Info    Er worden beschikbare updates voor McAfee VirusScan Enterprise 8.7.0 gezocht.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:53    Info    VSE870Det.McS wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:49    Info    Er wordt achteraf bericht gegeven voor DAT update.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:49    Info    De update naar versie 5951.0000 is geslaagd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:48    Info    DAT wordt gekopieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:48    Info    Er wordt vooraf bericht gegeven voor DAT update.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:48    Info    Er wordt een back-up van de bestanden Engine DAT gemaakt   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:33    Info     59505951avv.gem wordt gedownload.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:33    Info     gdeltaavv.ini wordt gedownload.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:33    Info     DAT wordt gedownload.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:33    Info    DAT update wordt gestart.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:32    Info    De updateconfiguratie wordt geladen van: PkgCatalog.xml   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:32    Info    PkgCatalog.z wordt uitgepakt.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:32    Info    PkgCatalog.z wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:32    Info     PkgCatalog.z wordt gedownload.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:32    Info    V2datdet.mcs wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:31    Info    De updateconfiguratie wordt geladen van: PkgCatalog.xml   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:31    Info    PkgCatalog.z wordt uitgepakt.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:31    Info    PkgCatalog.z wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:31    Info     PkgCatalog.z wordt gedownload.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:31    Info    De nieuwste versie van Engine wordt uitgevoerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:31    Info    V2engdet.mcs wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:30    Info    De updateconfiguratie wordt geladen van: PkgCatalog.xml   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:30    Info    PkgCatalog.z wordt uitgepakt.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:29    Info    PkgCatalog.z wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:29    Info     PkgCatalog.z wordt gedownload.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:29    Info    Deze updates worden toegepast indien deze zich bevinden in de opslagplaats:  Engine, DAT, VIRUSCAN8600, PUPDAT__1000, VIRUSCAN8700, LMASECORE2000, MASECORE2000, LV2SNENG1000, LSCANENG1000, MSCANENG1000, MPEVIRCK1000, MPEMSBCK1000, MPEPRDCK1000, MPESVRUP1000, AUENGINEMETA, LSPAMENG1000, LSCANDAT1000, ENCPTCNT6000, BOCVSE__1000, SUPPCLNT1000, EPOAGENT3000META, SUPPMVTCONTENT_1000, PATCHTMP1000, PATCHTMP2000, SPAMSAFE1000.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:29    Info    De lijst met updates bestaat niet of is leeg.  Er wordt een update met één muisklik uitgevoerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:28    Info    De updateconfiguratie wordt geladen van: catalog.xml   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:28    Info    catalog.z wordt uitgepakt.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:28    Info    catalog.z wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:28    Info     catalog.z wordt gedownload.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:28    Info    Bezig met het initialiseren van de update...   
Updatefunctie     15-4-2010    11:30:28    Info    Updatepakketten uit bibliotheek ePO_EPO02-A worden gecontroleerd.   
Subsysteem van de agent    15-4-2010    11:26:42    Info    De agent zoekt naar gebeurtenissen om te uploaden   
Subsysteem van de agent    15-4-2010    11:26:38    Info    Opnieuw afdwingen van beleid over 5 minuten   
Subsysteem van de agent    15-4-2010    11:26:38    Info    Agent heeft afdwingen van beleid voltooid   
Beheer    15-4-2010    11:26:38    Info    Beleid wordt afgedwongen voor McAfee Agent   
Beheer    15-4-2010    11:26:38    Info    Beleid wordt afgedwongen voor EPOAGENT3000   
Beheer    15-4-2010    11:26:38    Info    Beleid wordt afgedwongen voor EPOAGENT3000META   
Beheer    15-4-2010    11:26:38    Info    Beleid wordt afgedwongen voor VIRUSCAN8700  

And this is al log from a Windows XP client.

Updatefunctie     15-4-2010    11:40:13    Info    De update is voltooid   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:13    Info    Er zijn geen updates toegepast wegens een fout die is opgetreden tijdens het downloaden of verifiëren van het detectiescript:  PUPDAT__1000, MASECORE2000, MPEVIRCK1000, MPEMSBCK1000, MPEPRDCK1000, MPESVRUP1000, AUENGINEMETA.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:13    Info    SK_det.mcs wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:13    Info    PatchTmpDet.McS wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:13    Info    PatchTmpDet.McS wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:13    Info    ePOMVTDetect.McS wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:13    Info    De nieuwste versie van Plugin wordt uitgevoerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:13    Info    Er worden beschikbare updates voor McAfee Agent Plugin gezocht.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:13    Info    AgtMetaDet.McS wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:13    Info    SuppClntDet.McS wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:13    Info    De nieuwste versie van BOC DAT wordt uitgevoerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:12    Info    De updateconfiguratie wordt geladen van: PkgCatalog.xml   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:12    Info    PkgCatalog.z wordt uitgepakt.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:12    Info    PkgCatalog.z wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:12    Info     PkgCatalog.z wordt gedownload.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:12    Info    Er worden beschikbare updates voor BOC DAT gezocht.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:12    Info    BocDet_VSE.McS wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:12    Info    EceptCntDet.mcs wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:12    Info    Er is een fout opgetreden tijdens het downloaden van AUEngineContentDetection.McS.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:10    Info     AUEngineContentDetection.McS wordt gedownload.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:10    Info    AUEngineContentDetection.McS wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:10    Info    Er is een fout opgetreden tijdens het downloaden van MPESVRUPDet.McS.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:07    Info     MPESVRUPDet.McS wordt gedownload.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:07    Info    MPESVRUPDet.McS wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:07    Info    Er is een fout opgetreden tijdens het downloaden van MPEPRDCKDet.McS.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:05    Info     MPEPRDCKDet.McS wordt gedownload.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:05    Info    MPEPRDCKDet.McS wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:05    Info    Er is een fout opgetreden tijdens het downloaden van MPEMSBCKDet.McS.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:03    Info     MPEMSBCKDet.McS wordt gedownload.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:03    Info    MPEMSBCKDet.McS wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:03    Info    Er is een fout opgetreden tijdens het downloaden van MPEVIRCKDet.McS.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:01    Info     MPEVIRCKDet.McS wordt gedownload.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:01    Info    MPEVIRCKDet.McS wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:01    Info    Er is een fout opgetreden tijdens het verifiëren van Mase_Det.mcs.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:01    Info    Bestand Mase_Det.mcs is beschadigd. Het volledige bestand wordt opnieuw gedownload.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:00    Info     Mase_Det.mcs wordt gedownload.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:00    Info    Mase_Det.mcs wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:00    Info    De nieuwste versie van HotFix 3 wordt uitgevoerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:00    Info    Er worden beschikbare updates voor McAfee VirusScan Enterprise 8.7.0 gezocht.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:00    Info    VSE870Det.McS wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:40:00    Info    Er is een fout opgetreden tijdens het downloaden van PUPDet.mcs.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:39:58    Info     PUPDet.mcs wordt gedownload.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:39:58    Info    PUPDet.mcs wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:39:58    Info    VSE850Det.McS wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:39:58    Info    De nieuwste versie van DATs wordt uitgevoerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:39:58    Info    V2datdet.mcs wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:39:57    Info    De updateconfiguratie wordt geladen van: PkgCatalog.xml   
Updatefunctie     15-4-2010    11:39:57    Info    PkgCatalog.z wordt uitgepakt.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:39:57    Info    PkgCatalog.z wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:39:57    Info     PkgCatalog.z wordt gedownload.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:39:57    Info    De nieuwste versie van Engine wordt uitgevoerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:39:57    Info    V2engdet.mcs wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:39:56    Info    De updateconfiguratie wordt geladen van: PkgCatalog.xml   
Updatefunctie     15-4-2010    11:39:56    Info    PkgCatalog.z wordt uitgepakt.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:39:56    Info    PkgCatalog.z wordt geverifieerd.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:39:56    Info     PkgCatalog.z wordt gedownload.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:39:56    Info    Deze updates worden toegepast indien deze zich bevinden in de opslagplaats:  Engine, DAT, VIRUSCAN8600, PUPDAT__1000, VIRUSCAN8700, LMASECORE2000, MASECORE2000, LV2SNENG1000, LSCANENG1000, MSCANENG1000, MPEVIRCK1000, MPEMSBCK1000, MPEPRDCK1000, MPESVRUP1000, AUENGINEMETA, LSPAMENG1000, LSCANDAT1000, ENCPTCNT6000, BOCVSE__1000, SUPPCLNT1000, EPOAGENT3000META, SUPPMVTCONTENT_1000, PATCHTMP1000, PATCHTMP2000, SPAMSAFE1000.   
Updatefunctie     15-4-2010    11:39:56    Info    De lijst met updates bestaat niet of is leeg.  Er wordt een update met één mu

1 Reply
Highlighted
Level 14
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Update error detectionscript.

Hi,

while it is hard for a non_Dutch to match the messages to the English versions, basically the update script seeks products that it can update. If it does not find some products, then it states that this and that update will not be applied. This is not an error.

Again, when an update task starts, it lists all the possible updates that it will use during the update (it does not state: "if I find products for these"). When the update task finishes, it lists which "updates" it did not apply (because e.g. it did not find a product for it).

If your DAT, Engine, Buffer OverFlow DAT seems to get updated, then you don't need to worry.

Today: DAT is 5951, engine (32,64 bit) is 5400.1158m, and Buffer Overflow DAT is 499.

Attila

You Deserve an Award
Don't forget, when your helpful posts earn a kudos or get accepted as a solution you can unlock perks and badges. Those aren't the only badges, either. How many can you collect? Click here to learn more.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community