cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Anti-Virüs Programı Kurulmuş Gibi Yapıyor

Biliyorum başlık tuhaf. Ama benim aldığım program kuruluyor, ama ne bilgisayarda ne de simge durumunda durum çubuğunda yer almıyor. Menüsüne giremiyorum. Çünkü program dosyasını bulamıyorum. Ne tarama yapabiliyorum, ne de indirdiğim bir dosyanın taramasının yapıldığına dair en ufak br bildirim alıyorum.

Sorunumun çözülmesi yani bu programın çalışması, görünür olması, işini yapmasını istiyorum. Aksi halde bu şikayetim ile üyeliğimi tek taraflı sonlandırma ve geri ödeme haklarımın saklı olduğunu beyan ederim.

0 Kudos