cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Highlighted

virus varning

Hej!

Har problem då min tema systemapp sägs vara infekterad och eftersom den är en systemapp kan jag inte göra något...

har provat installera flera andra antivirus men inget hittar sagda virus, vilket får mig att misstänka säljknep.

i infon står det

Tema version 2,1,24

medelhög hotrisk

paketnamn

com.zookingsoft.themestore

avkänningsnamn: Artemis!6d293f09ee88

appen är misstänkt och den kan 

orsaka höga avgifter

skada eller kryptera filer för utpressning

övervaka din enhet och observera dina aktiviteter

... osv ...osv

 

men verkar konstigt att ingen annan antivirus hittar samma och riktigt irriterande att den inte kan åtgärdas... vilket får mig att undra om det är säljknep

Min telefon är en coolpad mega 3 med android 6.0

 

är det någon som har något råd??

 

1 Reply
Highlighted
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: virus varning

Hej,

Tack för att du kontakta McAfee kundtjänst.

För att vi ska kunna hjälpa dig vidare med ditt problem måste du kontakta oss på vårt telefon eller chat support.

Du kan kontakta oss via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com

Med vänliga hälsningar

McAfee kundtjänst.

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community