cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Jansun
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

uppdatera

Hey! I get a message from Apple that McAfee will not work properly with my Mac when new upcoming updates come. Was asked to contact you so it can be fixed / with friendly greeting. Janne Sundström

1 Reply
Moderator alex_a
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: uppdatera

Hej,
Tack för att du kontaktat McAfee Kundtjänst.

Vänligen kontkata oss på vår telefon eller chatt support, för att vi ska kunna gå vidare och hjälpa dig med ditt ärende angånde McAfee.

Telefon support (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com


Med vänlig hälsning,
McAfee Kundtjänst