cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

loginproblem

Jump to solution

jag använder mcafee lifesave på två datorer på samma abonnemang. På denna fungerar allt som det ska men på den andra andra blockerar mcafee alla försöka att ansluta till någon av deras sidor inklusive inloggning till mitt konto.Jag undrar vad det beror på och vad jag kan göra åt det?

1 Solution

Accepted Solutions
Reliable Contributor
Reliable Contributor
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: loginproblem

Jump to solution

Hej Claes-Göran,

Tack för att du kontaktat McAfee Kundtjänst . Efter att ha läst igenom ditt inlägg kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.


Summary
I den här artikeln finns information som hjälper dig att skapa åtkomstregler för program i programtillåtelselistan för vilka Internet-åtkomst genom brandväggen krävs.

Problem
McAfee Firewall uppmanar dig vanligtvis att acceptera eller avböja ett programs försök till Internet-åtkomst. När du gör ditt val skapas en brandväggsregel för ditt val.

Om det inte finns någon regel som gör att programmet får åtkomst till Internet, kommer programmet att blockeras i brandväggen för att skydda datorn.

Du kan lägga till program manuellt i programtillåtelselistan med stegen nedan.

Solution
Öppna McAfee-programmet.
Klicka på Webb- och e-postskydd.
Klicka på Brandvägg.
Klicka på Internetanslutningar för program. (återställ brandvägg knapp)

Obs! Beroende på vilken version av McAfee-programvaran du har installerat kan detta även kallas Programtillåtelser.

Rulla längst ner och klicka på Lägg till.
Klicka på Bläddra och leta reda på filen som du vill lägga till.
Välj programmet och klicka på Öppna.
Ange i listrutan Åtkomst den åtkomsttyp som du vill använda.
Klicka på Spara.

Alternativt du kan alltid avinstallera Mcafee, lösa inloggningsproblem och sedan installera om McAfee sist.

Kontakta oss via telefon eller chatt på: http://service.mcafee.com så vi hjälper dig.

Tack på förhand!


Med vänlig hälsning,
McAfee Kundtjänst

View solution in original post

1 Reply
Reliable Contributor
Reliable Contributor
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: loginproblem

Jump to solution

Hej Claes-Göran,

Tack för att du kontaktat McAfee Kundtjänst . Efter att ha läst igenom ditt inlägg kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.


Summary
I den här artikeln finns information som hjälper dig att skapa åtkomstregler för program i programtillåtelselistan för vilka Internet-åtkomst genom brandväggen krävs.

Problem
McAfee Firewall uppmanar dig vanligtvis att acceptera eller avböja ett programs försök till Internet-åtkomst. När du gör ditt val skapas en brandväggsregel för ditt val.

Om det inte finns någon regel som gör att programmet får åtkomst till Internet, kommer programmet att blockeras i brandväggen för att skydda datorn.

Du kan lägga till program manuellt i programtillåtelselistan med stegen nedan.

Solution
Öppna McAfee-programmet.
Klicka på Webb- och e-postskydd.
Klicka på Brandvägg.
Klicka på Internetanslutningar för program. (återställ brandvägg knapp)

Obs! Beroende på vilken version av McAfee-programvaran du har installerat kan detta även kallas Programtillåtelser.

Rulla längst ner och klicka på Lägg till.
Klicka på Bläddra och leta reda på filen som du vill lägga till.
Välj programmet och klicka på Öppna.
Ange i listrutan Åtkomst den åtkomsttyp som du vill använda.
Klicka på Spara.

Alternativt du kan alltid avinstallera Mcafee, lösa inloggningsproblem och sedan installera om McAfee sist.

Kontakta oss via telefon eller chatt på: http://service.mcafee.com så vi hjälper dig.

Tack på förhand!


Med vänlig hälsning,
McAfee Kundtjänst

View solution in original post

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community