cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Moderator
Moderator

Verifiera din Prenumeration

Har din Prenumeration gått ut? Har du redan förnyat den? Men du får meddelande att den har gått ut? Följ instruktionera nedan för att lösa problemet.

Steg 1 - Verifiera ditt program:

1. Högerklicka på McAfee-ikonen i systemfältet (nere till höger på skärmen, vid sidan av klockan, möjligtvis dold bakom en pil).

2. Vänsterklicka på Verifiera prenumeration.

3. Följ stegen tills processen är färdig.

Verify+Subs.jpg

Om du har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss också via telefon (på 08 57929004) eller chatt : http://service.mcafee.com