cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
olaj51
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 1 of 3

Varför vill ni att jag ska stänga av McAffe-Då b lir jag ju oskyddad.

Jag har fått följande meddelande på min Windows 10

 

Stäng av vår app – uppdatering börjar.

Detta kommer att säkerställa att uppdatering går smidigt


0 Ska jag verkligen stänga av Mc Affe.
1.Hur vet jag att meddelandet kommer från er?
2. Startas appen av sig självt eller måste jag komma ihåg att starta den?
3 Kan ni inte låta appen stängas av automatiskt väldigt kort tid och under denna tid stänga ute all datatrafik?
4 Om jag måste stänga av er app. Hur ska jag göra det?
5 Hur kontrollerar jag att den är påsatt både på datorn och min Note 9 och iPad samt på min sambos Experia igen?

2 Replies
Reliable Contributor Peacekeeper
Reliable Contributor
Report Inappropriate Content
Message 2 of 3

Re: Varför vill ni att jag ska stänga av McAffe-Då b lir jag ju oskyddad.

Maybe best to post in the Swedish forum.

https://community.mcafee.com/t5/Swedish-Consumer-Support/bd-p/consumer-swedish

That said  I have never ever been asked to turn off Mcafee on my Android phones the update usually is smooth though if there is a big update on the PC one is asked to shutdown close the program to allow the update. Normal engine daily updates do not require this.  Maybe see what the Swedish mods say.

Kanske bäst att posta i det svenska forumet.

https://community.mcafee.com/t5/Swedish-Consumer-Support/bd-p/consumer-swedish

Som sagt har jag aldrig blivit ombedd att stänga av Mcafee på mina Android-telefoner, uppdateringen är vanligtvis smidig men om det finns en stor uppdatering på datorn blir man ombedd att stänga programmet för att tillåta uppdateringen. Normala motoruppdateringar dagligen kräver inte detta. Kanske se vad Swedsh-moderna säger.

Highlighted
Moderator alex_a
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 3 of 3

Re: Varför vill ni att jag ska stänga av McAffe-Då b lir jag ju oskyddad.

Hej, Tack för att du kontaktat McAfee Kundtjänst.

Vänligen kontkata oss på vår telefon eller chatt support, för att vi ska kunna gå vidare och hjälpa dig med ditt ärende angånde McAfee.

Telefon support (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com 

Med vänlig hälsning, McAfee Kundtjänst

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community