cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
UBSUBS
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Total protection

Jump to solution

jag håller på att uppdatera windows 10 på min dator och varje gång så står det att jag måste avinstallera

Mcafee total protection endpoint .... manuellt-

Detta program kan jag inte hitta i min programlista och enligt er så står det att programmet är kompatibelt med windows 10 - så hur gör jag för att gå vidare med detta - Känner inte att jag vill vara uatn Mcafee´s antivirusprogram dessa har tidigare varit till värdefull nytta.

1 Solution

Accepted Solutions
diana_k
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Total protection

Jump to solution
Hej, Såvitt jag förstår fick du ett fel meddelande från Mcafee när du försökte att uppdatera Windows 10 på din dator. Jag rekommenderar att du kontaktar oss via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com för att kunna kontrollera ditt problem och hjälpa dig. Vi jobbar från måndag til fredag ( 09:00 - 18:00 ). Mvh, McAfee Kundtjänst

View solution in original post

1 Reply
diana_k
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Total protection

Jump to solution
Hej, Såvitt jag förstår fick du ett fel meddelande från Mcafee när du försökte att uppdatera Windows 10 på din dator. Jag rekommenderar att du kontaktar oss via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com för att kunna kontrollera ditt problem och hjälpa dig. Vi jobbar från måndag til fredag ( 09:00 - 18:00 ). Mvh, McAfee Kundtjänst

View solution in original post

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community