cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Ta Bort abonemang

Jump to solution

Hej jag vill avsluta mitt abonnemang hos er och en återbetalning för tydligen så drar ni pengar från mitt konto utan förvarning

skulle vilja ha en förklaring varför ni gör det 

 

Tack för svar Kim 

2 Solutions

Accepted Solutions
Magesh
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 3

Re: Ta Bort abonemang

Jump to solution

 

Beklagar olägenheten. Vi ber dig att komma åt länken nedan som innehåller information om automatisk förnyelse och hur du får återbetalning.

McAfee Auto-Renewal / Refund


Du kan också kontakta McAfee Chat-teamet på
länk nedan för att hjälpa dig med dina återbetalningsfrågor. Se till att du har ditt beställnings-ID eller en registrerad e-postadress.

McAfee Chat

Regards

Magesh J

View solution in original post

diana_k
Level 9
Report Inappropriate Content
Message 3 of 3

Re: Ta Bort abonemang

Jump to solution

Hej Kim,

 

Vi skulle gärna hjälpa dig att avsluta ditt abonnemang. Vänligen kontakta oss igen också via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com mellan 09:00 till 18:00 från måndag till fredag.

 

Tack på förhand!

Mvh,

McAfee Kundtjänst

View solution in original post

2 Replies
Magesh
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 3

Re: Ta Bort abonemang

Jump to solution

 

Beklagar olägenheten. Vi ber dig att komma åt länken nedan som innehåller information om automatisk förnyelse och hur du får återbetalning.

McAfee Auto-Renewal / Refund


Du kan också kontakta McAfee Chat-teamet på
länk nedan för att hjälpa dig med dina återbetalningsfrågor. Se till att du har ditt beställnings-ID eller en registrerad e-postadress.

McAfee Chat

Regards

Magesh J

View solution in original post

diana_k
Level 9
Report Inappropriate Content
Message 3 of 3

Re: Ta Bort abonemang

Jump to solution

Hej Kim,

 

Vi skulle gärna hjälpa dig att avsluta ditt abonnemang. Vänligen kontakta oss igen också via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com mellan 09:00 till 18:00 från måndag till fredag.

 

Tack på förhand!

Mvh,

McAfee Kundtjänst

View solution in original post

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community