cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Highlighted
Reliable Contributor daniel_b
Reliable Contributor
Report Inappropriate Content
Message 1 of 1

Starta om Android i säkert läge

Starta om Android i säkert läge och avinstallera McAfee (som en del av felsökningen)

Starta om i säkert läge (om enheten är på):

1. Tryck och håll ned enhetens strömbrytare.

2. Tryck länge på Stäng av Strömbrytare på skärmen. Tryck på OK om det behövs.

3. Enheten startar i säkert läge. Säkert läge visas längst ned på skärmen.

Obs! Säkert läge kan variera beroende på enhet.
Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om din enhet.
-----------------------


Starta om i säkert läge (om enheten är avstängd):

1. Tryck på enhetens strömbrytare.

2. När animationerna sätter igång trycker du på och håller ned knappen Volym ned. Tryck på den tills animationerna försvinner och enheten startar om i säkert läge.

3. Säkert läge visas längst ned på skärmen.

OBS! Säkert läge kan variera beroende på enhet.
Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om din enhet.


Avsluta säkert läge:
Avsluta säkert läge och starta i normalläget genom att starta om enheten.

1. Tryck på strömbrytaren i några sekunder.

2. Tryck på Starta om Starta om på skärmen. Om Starta om inte visas fortsätter du hålla ned strömbrytaren i ungefär 30 sekunder tills enheten startas om.

3. När du har avslutat säkert läge kan du sätta tillbaka de widgetar som togs bort från startskärmen. Läs mer om hur du lägger till widgetar.

OBS! Säkert läge kan variera beroende på enhet. 
Kontakta tillverkaren om du vill ha mer information om din enhet.
-----------------------

Mer info och relaterade svar på Google's webbsajte:
https://support.google.com/nexus/answer/7665064?hl=sv

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community