cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Moderator
Moderator

Realtidsgenomsökningen är Avstängt / AV

Såvitt jag förstår har du problem med realtidsgenomsökningen i McAfee programmet.

Detta är ett bekant, men också komplext problem. Det kan ha olika anledningar. Vi brukar ta datorer på fjärrkontroll för att köra ett speciellt diagnostiksverktyg och sedan åtgärda problemet med tanke på dess exakta skäll. Det finns dock några steg som du kan utföra själv:

Steg 1 - Kör McAfees virtuella tekniker (MVT) som bör fixa problemet:

 1. Gå till http://mvt.mcafee.com för att ladda ner programmet.
  2. Tryck på Hämta och kör.
  3. Välj att köra filen mvt.exe
  4. Följ stegen enligt anvisningarna.
  5. Starta om datorn, när MVT är klar.

Om problemet kvarstår, fortsätt med anvisningarna nedan för att ominstallera programmet. Detta brukar fixa problemet.

Steg 2 - Avinstallera McAfee konsumentprodukterna via Kontrollpanelen i Windows:

Windows 10
1. Högerklicka på Start-knappen.
2. Vänsterklicka på Program och funktioner.
3. Välj din McAfee produkt.
4. Klicka på Avinstallera och följ stegen enligt anvisningarna.

Windows 8 / 8.1
1. I skrivbordsläget klicka på Inställningar (föra över musen till det nedersta högra hörnet på skärmen för att få fram dem) > Kontrollpanel* > Program och funktioner.
2. Välj din McAfee produkt.
3. Välj att Avinstallera den och följ stegen enligt anvisningarna.

* Om du inte kan få upp Kontrollpanelen på detta sätt, tryck på Windows-tangenten och X på tangentbordet samtidigt och du bör få upp en meny därifrån du kan komma åt Kontrollpanelen.

Windows Vista / 7
1. Klicka på Start-knappen > (Inställningar >) Kontrollpanel > Program (och funktioner).
2. Välj din McAfee produkt.
3. Klicka på Avinstallera och följ stegen enligt anvisningarna.

Steg 3 - Hämta och kör borttagningsverktyget MCPR.exe för att ta bort eventualla rester av McAfee:

 1. 1. Hämta borttagningsverktyget från: http://download.mcafee.com/products/licensed/cust_support_patches/MCPR.exe
  2. Klicka på Spara och spara filen på datorn.
  3. Bläddra till mappen där du sparade filen, högerklicka på MCPR.EXE och välj Kör som administratör.
  4. Följ stegen enligt anvisningarna.
  5. Starta om datorn (klicka på Reboot) efter att meddelandet CleanUp Successful (Rensningen lyckades) visas.


OBS! McAfee produkten tas inte bort helt förrän datorn startas om.

Steg 4 - Installera om McAfee produkten:

 1. Gå till https://home.mcafee.com/Secure/Protected/Login.aspx för att logga in på ditt konto.
  2. I fliken Mina appar genom rullgardinsmenyn väljer du prenumerationen och enheten du vill installera på.
  3. Klicka på Hämta.
  4. Gå igenom och godkänn licensavtalet med knappen Acceptera och hämta.
  5. Välj att köra filen McAfeeSetup.exe
  OBS! Stäng inte Internet-fönstret, eftersom det finns ett serienummer som du möjligtvis kommer att behöva klistra/fylla i under installationen.
  6. När installationen påbörjar, följ stegen enligt anvisningarna.

Om du har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss också via telefon (på 08 57929004) eller chatt : http://service.mcafee.com

0 Kudos