cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Kris8
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Pls help with account

Hi

Has,my pa any account at yr company

His mail is sven.o.svensson@gmail.com

Pls send me the anwer asap

 

Thx

Ks

 

1 Reply
Moderator alex_a
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Pls help with account

Hej,
Tack för att du kontaktat McAfee Kundtjänst.

 

Vi skulle behöva mer information ifrån dig för att gå vidare och lösa ditt problem med McAfee.

Vänligen kontakta oss  via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com

 

Med vänliga hälsningar

McAfee kundtjänst.