cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Paypal 999kr

Jump to solution

Hej,

Jag har fått en betalning via Paypal:

Du har gjort en betalning på 999,00 SEK till McAfee LLC
McAfee Livesave

Jag har ingen McAfee produkt så kan ni återbetala detta eller ska jag vända mig till paypal?

Mvh Christer

1 Solution

Accepted Solutions
diana_k
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Paypal 999kr

Jump to solution

Hej,

Tack för att du kontaktat McAfee Community. Efter att ha läst igenom din mail kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Såvitt jag förstår vill du få en återbetalning för din automatiskt förnyade produkt eller hur?

Vi kan hjälpa dig genom att kontakta oss via vår chat service portal: http://service.mcafee.com

Vi jobbar från måndag till fredag mellan 09:00 - 18:00.

Jag skulle vilja ockå förklara att tjänsten för automatisk förnyelse kallas för Always on Protection och blir föraktiverad när man betalar för första gången till oss eller en återförsäljare. Det står om den i slutanvändaravtalet, som man samtycker med, samt i själva betalningsformuläret. Jag vill också notera att prenumerationen kommer att förlängas till produktens ordinarie pris och vi skickar vanligtvis ett påminnelsemail två månader innan prenumerationen löper ut. Tjänsten blev införd då majoriteten av våra kunder föredrog att ha en funktion för automatisk förnyelse, så att de inte plötsligt blir oskyddade ifall de glömmer förnya själva.

 

Med vänliga hälsningar,
Diana Krumova
McAfee Kundtjänst

 

View solution in original post

1 Reply
diana_k
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Paypal 999kr

Jump to solution

Hej,

Tack för att du kontaktat McAfee Community. Efter att ha läst igenom din mail kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Såvitt jag förstår vill du få en återbetalning för din automatiskt förnyade produkt eller hur?

Vi kan hjälpa dig genom att kontakta oss via vår chat service portal: http://service.mcafee.com

Vi jobbar från måndag till fredag mellan 09:00 - 18:00.

Jag skulle vilja ockå förklara att tjänsten för automatisk förnyelse kallas för Always on Protection och blir föraktiverad när man betalar för första gången till oss eller en återförsäljare. Det står om den i slutanvändaravtalet, som man samtycker med, samt i själva betalningsformuläret. Jag vill också notera att prenumerationen kommer att förlängas till produktens ordinarie pris och vi skickar vanligtvis ett påminnelsemail två månader innan prenumerationen löper ut. Tjänsten blev införd då majoriteten av våra kunder föredrog att ha en funktion för automatisk förnyelse, så att de inte plötsligt blir oskyddade ifall de glömmer förnya själva.

 

Med vänliga hälsningar,
Diana Krumova
McAfee Kundtjänst

 

View solution in original post

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community