cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Payment twice in a year

Jump to solution

There has been taken SEK 999:- for a year subscription from my creditcard in 2017- 11 20 and once again in 2018-04-09 same amount.

My expiringdate seems to be in 2018-12-18.

Why? How do i get my money back or if You put another year to my subscription to be 2019-12-18 instead?

Mr Conny Engman

conny@abcengman.se

 

1 Solution

Accepted Solutions
Highlighted
Moderator alex_a
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Payment twice in a year

Jump to solution

Hej,
Tack för att du kontaktat McAfee Kundtjänst . Efter att ha läst igenom din mail kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Detta beror troligtvis på att du har två aktiva prenumeratinoer som ligger registrerade på ditt konto.

Vänligen kontakta oss på vårt telefon kundtjänst så att vi kan verifera dig och hjälpa dig återbetala en av dessa köp.

 

Ditt service nummer för din ärende är följande 484570-2435438714

Med vänlig hälsning
Alex
McAfee Kundtjänst

1 Reply
Highlighted
Moderator alex_a
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Payment twice in a year

Jump to solution

Hej,
Tack för att du kontaktat McAfee Kundtjänst . Efter att ha läst igenom din mail kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Detta beror troligtvis på att du har två aktiva prenumeratinoer som ligger registrerade på ditt konto.

Vänligen kontakta oss på vårt telefon kundtjänst så att vi kan verifera dig och hjälpa dig återbetala en av dessa köp.

 

Ditt service nummer för din ärende är följande 484570-2435438714

Med vänlig hälsning
Alex
McAfee Kundtjänst