cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Tinakirk
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Order giltighet

Jump to solution

Ni har skickat flera mail till min 91-årige far med uppmaning om att han måste förlänga sitt virusprogram. Trots att han har kvitto på att det är betalt till 30 oktober 2021. Allt står på engelska och han kan inte läsa det som står men blir orolig att han blir lurad. Hans orderbekräftelse är #CS244404504. Vad gäller?

1 Solution

Accepted Solutions
diana_k
Level 9
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Order giltighet

Jump to solution

Hej,

 

Jag har problem med att hitta hans konto, jag skulle behöva användarnamn för det. Jag skulle också vilja förklara att det fanns flera kunder som hade liknande problem och det verkade som om det fanns ett bedrägeri-e-postmeddelande till alla kunder.  Vänligen kontakta oss via telefon 08 57929004 mellan klockan 09:00 och 18:00 för att kunna undersöka vidare.

Med vänliga hälsningar,
Diana Krumova
McAfee Kundtjänst

 

View solution in original post

1 Reply
diana_k
Level 9
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Order giltighet

Jump to solution

Hej,

 

Jag har problem med att hitta hans konto, jag skulle behöva användarnamn för det. Jag skulle också vilja förklara att det fanns flera kunder som hade liknande problem och det verkade som om det fanns ett bedrägeri-e-postmeddelande till alla kunder.  Vänligen kontakta oss via telefon 08 57929004 mellan klockan 09:00 och 18:00 för att kunna undersöka vidare.

Med vänliga hälsningar,
Diana Krumova
McAfee Kundtjänst

 

View solution in original post

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community