cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Mobiltelefon med dubbla SIM-kort

Jag har skaffat en ny telefon med dubbla SIM-kort och två abonnemang. McAfee Live Safe larmar om att SIM-kortet har bytts ut när telefonen skiftar användning av SIM-kort. Kommer McAfee att lära sig att telefonen har dubbla SIM-kort? Eller måste jag ta bort skyddet av telefonen? Eller finns det något sätt att tala om för Appen att jag har dubbla SIM?

1 Reply
diana_k
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Mobiltelefon med dubbla SIM-kort

Hej, Såvitt jag förstår vill du veta om du kan använda Mcafee på din telefon utan att få meddelande när du skiftar användningen av dina SIM-kort. Det finns alternativ för det som du vill. 1. Gå till Inställningar i enheten. 2. Tryck på Plats och säkerhet. 3. Stäng AV GPS:en. OBS! Avstängningen av funktionen kommer att blokera andra funktioner som låsningsfukntionen till exempel. Låsningsfukntionen har för avsikt att skydda din information, ifall enheten förloras eller blir stulen. Enheten blir låst automatiskt av säkerhetsskäl även när SIM-kortet byts ut för första gången eller om det inte går att ansluta till vår server under en viss tid (t.ex. telefonen är utanför täckningsområdet) och så vidare. Om du har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss igen också via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com Mvh, McAfee Kundtjänst
How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community