cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
ULAS
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

McAfee TV fe899

Scanning stannar vid 91%, efter 3 ggr, så kommer felkod 899 upp, och man ombedes kontakta er.

Har ominst programmet flera ggr, med samma resultat.

Samsung TV 2018 Q7F 75" ny.

McAffe TV version 1.2, update 18/5 2019 V-def: 4.4.5.2.6, Ref df55147

Mvh Urban

1 Reply
Moderator alex_a
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: McAfee TV fe899

Hej, Tack för att du kontaktat McAfee Kundtjänst. Vänligen kontkata oss på vår telefon eller chatt support, för att vi ska kunna gå vidare och hjälpa dig med ditt ärende angånde McAfee. Telefon support (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com Med vänlig hälsning, McAfee Kundtjänst