cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Moderator
Moderator

Ladda ner och Installera McAfee

Såvitt jag förstår undrar du hur du kan installera ditt program. Det kan du göra genom att ladda ner programmet från ditt McAfee konto, enligt anvisningarna nedan.

OBS! Se till att noggrant avinstallera eventuella andra antivirus program från datorn. Detta gäller även tidigare McAfee program. Om man erbjuder något borttagningsverktyg för programmet, vänligen hitta och kör även det. Se också till att ditt Windows har alla de senaste viktiga uppdateringarna installerade.

OBS! För att undvika eventuella problem vid installationen använd helst Internet Explorer.

  1. 1. Gå till https://home.mcafee.com/Secure/Protected/Login.aspx för att logga in på ditt konto.

OBS! Om du har glömt ditt lösenord finns det en länk under inloggningsknappen "Har du glömt ditt lösenord?" genom vilken du kan nollställa ditt lösenord.

  1. 2. I fliken Mina appar genom rullgardinsmenyn väljer du prenumerationen och enheten du vill installera på.
  2. 3. Klicka på Hämta.

OBS! Om du vill installera på en annan enhet kan du välja skicka länk i stället.

  1. 4. Gå igenom och godkänn licensavtalet med knappen Acceptera och hämta.
  2. 5. Välj att köra filen McAfeeSetup.exe

OBS! Stäng inte Internet-fönstret, eftersom det finns ett serienummer som du möjligtvis kommer att behöva klistra/fylla i under installationen.

  1. 6. När installationen påbörjar, följ stegen enligt aviseringarna.

login.jpg

download.jpg

download2.jpg

download3.jpg

download4.jpg

download5.jpg

Om du har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss också via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com

0 Kudos