cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Moderator
Moderator

Ladda ner och Installera McAfee på Mobil eller Surfplatta

Ladda ner och Installera McAfee på mobil/surfplatta.

1. Gå till https://home.mcafee.com/Secure/Protected/Login.aspx för att logga in på ditt konto.

2. Klicka på "plus" knappen.(Alternativt peka på MITT KONTO och klicka på Prenumerationer)
3. Välj produkten som ska installeras (mobil/surfplatta) och klicka på Hämta.
4. Godkänn licensavtalet.
5. Skicka Email/SMS till din mobil/surfplatta och följ instruktionerna.

login.jpg

Mobile.jpg

Mobile2.jpg

MMS5.jpg

Om du har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss också via telefon (på 08 57929004) eller chatt : http://service.mcafee.com

0 Kudos