cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Moderator
Moderator

Installation Problem / Error

Såvitt jag förstår får du ett fel när du försöker att installera McAfee.

Detta är ett problem, som kan ha olika anledningar och det är svårt att bestämma exakt vad det är som gäller. Du kan prova med följande allmänna lösningar.

Steg 1 - Hämta och kör borttagningsverktyget MCPR.exe för att ta bort eventualla rester av McAfee:

 1. 1. Hämta borttagningsverktyget från: http://download.mcafee.com/products/licensed/cust_support_patches/MCPR.exe
 2. 2. Klicka på Spara och spara filen på datorn.
 3. 3. Bläddra till mappen där du sparade filen, högerklicka på MCPR.EXE och välj Kör som administratör.
 4. 4. Följ stegen enligt anvisningarna.
 5. 5. Starta om datorn (klicka på Reboot) efter att meddelandet CleanUp Successful (Rensningen lyckades) visas.

OBS! McAfee produkten tas inte bort helt förrän datorn startas om. Steg 2 - Återställ inställningarna i Internet Explorer:

 1. 1. Öppna Internet Explorer, tryck på Kugghjulet uppe till höger eller tryck på ALT på tangentbordet för att visa fram menyraden och välj Verktyg.
 2. 2. Välj Internetalternativ > fliken Avancerat.
 3. 3. Välj Återställ och bekräfta.
 4. 4. Stäng alla fönster och program och starta om datorn.

Steg 3 - Kör McAfees virtuella tekniker (MVT) som bör fixa problemet:

 1. 1. Gå till http://mvt.mcafee.com för att ladda ner programmet.
 2. 2. Tryck på Hämta och kör.
 3. 3. Välj att köra filen mvt.exe
 4. 4. Följ stegen enligt anvisningarna.

Steg 4 - Hämta och kör McPreInstall.exe för att förbereda datorn för installationen:

 1. 1. Hämta McPreInstall.exe och spara det på skrivbordet: http://download.mcafee.com/products/licensed/cust_support_patches/McPreInstall.e xe
 2. 2. Stäng alla program/Internet fönster.
 3. 3. Högerklicka på McPreInstall.exe, välj Kör som administratör och starta verktyget.
 4. 4. Stäng verktyget när det är färdigt.

Steg 5 - Installera om McAfee produkten:OBS! För att undvika eventuella problem vid installationen använd helst Internet Explorer.

 1. 1. Gå till https://home.mcafee.com/Secure/Protected/Login.aspx för att logga in på ditt konto.
 2. 2. I fliken Mina appar genom rullgardinsmenyn väljer du prenumerationen och enheten du vill installera på.
 3. 3. Klicka på Hämta.
 4. 4. Gå igenom och godkänn licensavtalet med knappen Acceptera och hämta.
 5. 5. Välj att köra filen McAfeeSetup.exe

OBS! Stäng inte Internet-fönstret, eftersom det finns ett serienummer som du möjligtvis kommer att behöva klistra/fylla i under installationen.

 1. 6. När installationen påbörjar, följ stegen enligt anvisningarna.

Om du har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss också via telefon (på 08 57929004) eller chatt : http://service.mcafee.com

0 Kudos