cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Highlighted

Fil sätts i karantän

En fil sätts i karantän vilket gör att ett spel jag laddat ned från säker leverantör (Steam) inte kan starta. Jag har försökt återställa filen och starta om spelet, varpå filen sätts i karantän igen. Jag har använt alternativet "Ta bort" varpå samma problem uppstår, filen sätts i karantän återigen. Jag har försökt installera om, starta om datorn och allt jag kan komma på.

Är det meningnen att ett antivirus-program ska blocker filer från en säker leverantör?

Filen som blockeras:

CmdOps.exe

Påstått hot:

Real Prtoect-LS! (jag tror det är ett utropstecken i alla fall, är lite suddigt)

97950958B549

1 Reply
Highlighted
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Fil sätts i karantän

Hej, tack för att du kontakta McAfee kundtjänst.
 
För att lösa ditt problem vänglien följ stegen nedan.
 
McAfee-säkerhetspaketen för Windows och macOS innehåller ett program som kallas VirusScan vars uppgift är att genomsöka och skydda din dator. När en fil eller ett program genomsöks, jämför VirusScan det med kända hot och kan ta bort eller sätta infekterade filer i karantän om ett virus eller någon annan typ av hot hittas. När objekt har satts i karantän, lagras de på en speciell plats i datorn och blockeras så att de inte kan användas. VirusScan använder även heuristisk genomsökning för att upptäcka ovanligt beteende, vilket också kan resultera i att objekt sätts i karantän.
 

Tips!Heuristisk genomsökning är en genomsökningsteknik som VirusScan använder för att identifiera möjliga hot. När VirusScan använder heuristik (kallas även Active Protection), söker funktionen efter koder inuti filen eller programmet för att fastställa om programmet har ett virusliknande beteende. En heuristisk genomsökning kan till exempel visa om filen som genomsöks kan:

 • Replikera (skapa många kopior av sig själv)
 • Skriva över andra filer (vilket är något som många virus gör)
 • Dölja eller avslöja sig själv (virus gör detta för att undvika att upptäckas av antivirusprogram)

Om VirusScan fastställer att filen som genomsöks uppvisar ett eller flera av dessa beteenden, indikerar funktionen att filen kan innehålla ett virus eller någon form av skadlig programvara och sätter den därför i karantän. 


I de flesta situationer tar Active Protection korrekt beslut att sätta objekt i karantän som har utvärderats och bedömts vara osäkra. Men i vissa situationer kan objekt ha satts i karantän även om detta inte borde ha skett. Du kan utföra följande tre åtgärder för att hantera objekt i karantän:
 • Ta bort tar permanent bort ett objekt i karantän.
   
 • Återställ tar bort objektet från karantän och återställer det till platsen där det upptäcktes.
  VIKTIGT! Återställ inte ett objekt i karantän om du inte vet att det är helt säkert. Se relaterad information med ytterligare uppgifter om hur filer och program återställs från karantän.
   
 • Skicka till McAfee – skickar automatiskt objekt i karantän till McAfee Labs för ytterligare analys (endast Windows-datorer)
   
 
 
 
Lösning
Följ dessa steg för att hantera objekt i karantän:
 
Windows-datorer:
 1. Öppna din McAfee Security-produkt.
 2. Klicka på Navigering.
 3. Klicka på Objekt i karantän och betrodda objekt.
 4. Öppna Objekt i karantän (gäller enskilda filer) eller Karantän för program som kan vara oönskade (gäller program).
 5. Välj de olika objekten individuellt eller klicka på Markera allt.
 6. Välj den åtgärd du vill utföra (Ta bort,Återställ eller Skicka till McAfee). 

  Obs! Om du tidigare har valt att lita på filer eller program som identifierats som eventuella risker under en tidigare genomsökning, kan du ta bort dessa objekt från din lista genom att öppnaBetrodda objekt, välja ett objekt och klicka på Ta bort från lista med betrodda objekt.

Mac-datorer:
 1. Klicka på McAfee-ikonen och välj McAfee Internet Security-konsolen...
 2. Välj Karantän.
 3. Klicka på låset om du vill ändra något.
 4. Skriv ditt administratörslösenord och klicka på OK.
 5. Välj en plats eller håll ned Skift-tangenten och klicka för att markera flera platser.
 6. Välj Återställ för att återställa objekt från karantänen eller Ta bort för att rensa objekt från listan.
 7. Klicka på låset om du vill förhindra ytterligare ändringar.
Relaterad information
När ett objekt från karantänen återställs, sker det till den ursprungliga platsen, men filen eller programmet kan fortfarande identifieras som ett eventuellt hot. I denna situation väljer du objektet från karantänen och klickar på Skicka till McAfee. McAfee Labs kommer att undersöka objektet och fastställa om det är säkert, samt lägga till objektet i vitlistan i en framtida automatisk DAT-uppdatering. Detta innebär att det inte längre identifieras som ett eventuellt hot.

Om filen eller programmet måste användas omedelbart, kan du temporärt inaktivera Genomsökning i realtid medan du använder objektet.
VARNING! Inaktivera inte Genomsökning i realtid permanent eftersom det kan utsätta datorn för risken att infekteras av skadlig programvara.
 
Med vänliga hälsningar
McAfee kundtjänst.
How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

  New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

 • Find Forum FAQs
 • Learn How to Earn Badges
 • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

  Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

 • Get helpful solutions from McAfee experts.
 • Stay connected to product conversations that matter to you.
 • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community