cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Förnyelse av prenumeration

Jump to solution

Jag köpte en förnyelse 3 Oktober-17, och först nu tänker jag installera detta. Jag hittar ingenstans, inget mail eller något på mitt användarkonto där jag kan använda någon länk eller liknande för att förnya. Jag har en transaktion på köpet på mitt mastercard, där det tydligt står belopp och mottagare. Någon som har en idé hur jag går tillväga?

Mvh
Linda

1 Solution

Accepted Solutions
diana_k
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 3 of 3

Re: Förnyelse av prenumeration

Jump to solution

Hej,

Det finns tre varianter:

I. Om Mcafee är redan installerat på din dator och du vill verifiera din förnyelse. Följ nedanstående instruktioner:

1. Högerklicka på McAfee-ikonen i systemfältet (nere till höger på skärmen, vid sidan av klockan, möjligtvis dold bakom en pil).

2. Vänsterklicka på Verifiera prenumeration.

3. Följ stegen tills processen är färdig.

II. Om Mcafee finns inte på din dator, vänligen logga in på ditt Mcafee konto ( se.mcafee.com),

    klicka på Mitt konto - Prenumerationer - Hämta och följ alla steg för att kunna installera programvaran.

III. Om du har köpt en ny produkt på Mcafee, vänligen följ nedanstående instruktioner:

- Kör Subdbfix.exe som bör fixa problemet:

1. Gå till http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mmi/en-us/6.1.112/3/subdbfix.exe för att ladda ner programmet.
2. Tryck på Hämta och kör.
3. Välj att köra filen mvt.exe
4. Följ stegen enligt anvisningarna.

Om problemet kvarstår, fortsätt med anvisningarna nedan för att ominstallera programmet. Detta brukar fixa problemet.

- Avinstallera McAfee konsumentprodukterna via Kontrollpanelen i Windows:

Windows 10
1. Högerklicka på Start-knappen.
2. Vänsterklicka på Program och funktioner.
3. Välj din McAfee produkt.
4. Klicka på Avinstallera och följ stegen enligt anvisningarna.

Windows 8 / 8.1
1. I skrivbordsläget klicka på Inställningar (föra över musen till det nedersta högra hörnet på skärmen för att få fram dem) > Kontrollpanel* > Program och funktioner.
2. Välj din McAfee produkt.
3. Välj att Avinstallera den och följ stegen enligt anvisningarna.

* Om du inte kan få upp Kontrollpanelen på detta sätt, tryck på Windows-tangenten och X på tangentbordet samtidigt och du bör få upp en meny därifrån du kan komma åt Kontrollpanelen.

Windows Vista / 7
1. Klicka på Start-knappen > (Inställningar >) Kontrollpanel > Program (och funktioner).
2. Välj din McAfee produkt.
3. Klicka på Avinstallera och följ stegen enligt anvisningarna.

- Hämta och kör borttagningsverktyget MCPR.exe för att ta bort eventualla rester av McAfee:

1. Hämta borttagningsverktyget från: http://download.mcafee.com/products/licensed/cust_support_patches/MCPR.exe
2. Klicka på Spara och spara filen på datorn.
3. Bläddra till mappen där du sparade filen, högerklicka på MCPR.EXE och välj Kör som administratör.
4. Följ stegen enligt anvisningarna.
5. Starta om datorn (klicka på Reboot) efter att meddelandet CleanUp Successful (Rensningen lyckades) visas.
OBS! McAfee produkten tas inte bort helt förrän datorn startas om.

  - Installera om McAfee produkten:

OBS! För att undvika eventuella problem vid installationen använd helst Internet Explorer.

1. Gå till https://home.mcafee.com/Secure/Protected/Login.aspx för att logga in på ditt konto.
OBS! Om du har glömt ditt lösenord finns det en länk under inloggningsknappen "Har du glömt ditt lösenord?" genom vilken du kan nollställa ditt lösenord.
2. I fliken Mina appar genom rullgardinsmenyn väljer du prenumerationen och enheten du vill installera på.
3. Klicka på Hämta.
OBS! Om du vill installera på en annan enhet kan du välja skicka länk i stället.
4. Gå igenom och godkänn licensavtalet med knappen Acceptera och hämta.
5. Välj att köra filen McAfeeSetup.exe
OBS! Stäng inte Internet-fönstret, eftersom det finns ett serienummer som du möjligtvis kommer att behöva klistra/fylla i under installationen.
6. När installationen påbörjar, följ stegen enligt anvisningarna.

View solution in original post

2 Replies

Re: Förnyelse av prenumeration

Jump to solution

ring kundservice för ditt land

Customer service

diana_k
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 3 of 3

Re: Förnyelse av prenumeration

Jump to solution

Hej,

Det finns tre varianter:

I. Om Mcafee är redan installerat på din dator och du vill verifiera din förnyelse. Följ nedanstående instruktioner:

1. Högerklicka på McAfee-ikonen i systemfältet (nere till höger på skärmen, vid sidan av klockan, möjligtvis dold bakom en pil).

2. Vänsterklicka på Verifiera prenumeration.

3. Följ stegen tills processen är färdig.

II. Om Mcafee finns inte på din dator, vänligen logga in på ditt Mcafee konto ( se.mcafee.com),

    klicka på Mitt konto - Prenumerationer - Hämta och följ alla steg för att kunna installera programvaran.

III. Om du har köpt en ny produkt på Mcafee, vänligen följ nedanstående instruktioner:

- Kör Subdbfix.exe som bör fixa problemet:

1. Gå till http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mmi/en-us/6.1.112/3/subdbfix.exe för att ladda ner programmet.
2. Tryck på Hämta och kör.
3. Välj att köra filen mvt.exe
4. Följ stegen enligt anvisningarna.

Om problemet kvarstår, fortsätt med anvisningarna nedan för att ominstallera programmet. Detta brukar fixa problemet.

- Avinstallera McAfee konsumentprodukterna via Kontrollpanelen i Windows:

Windows 10
1. Högerklicka på Start-knappen.
2. Vänsterklicka på Program och funktioner.
3. Välj din McAfee produkt.
4. Klicka på Avinstallera och följ stegen enligt anvisningarna.

Windows 8 / 8.1
1. I skrivbordsläget klicka på Inställningar (föra över musen till det nedersta högra hörnet på skärmen för att få fram dem) > Kontrollpanel* > Program och funktioner.
2. Välj din McAfee produkt.
3. Välj att Avinstallera den och följ stegen enligt anvisningarna.

* Om du inte kan få upp Kontrollpanelen på detta sätt, tryck på Windows-tangenten och X på tangentbordet samtidigt och du bör få upp en meny därifrån du kan komma åt Kontrollpanelen.

Windows Vista / 7
1. Klicka på Start-knappen > (Inställningar >) Kontrollpanel > Program (och funktioner).
2. Välj din McAfee produkt.
3. Klicka på Avinstallera och följ stegen enligt anvisningarna.

- Hämta och kör borttagningsverktyget MCPR.exe för att ta bort eventualla rester av McAfee:

1. Hämta borttagningsverktyget från: http://download.mcafee.com/products/licensed/cust_support_patches/MCPR.exe
2. Klicka på Spara och spara filen på datorn.
3. Bläddra till mappen där du sparade filen, högerklicka på MCPR.EXE och välj Kör som administratör.
4. Följ stegen enligt anvisningarna.
5. Starta om datorn (klicka på Reboot) efter att meddelandet CleanUp Successful (Rensningen lyckades) visas.
OBS! McAfee produkten tas inte bort helt förrän datorn startas om.

  - Installera om McAfee produkten:

OBS! För att undvika eventuella problem vid installationen använd helst Internet Explorer.

1. Gå till https://home.mcafee.com/Secure/Protected/Login.aspx för att logga in på ditt konto.
OBS! Om du har glömt ditt lösenord finns det en länk under inloggningsknappen "Har du glömt ditt lösenord?" genom vilken du kan nollställa ditt lösenord.
2. I fliken Mina appar genom rullgardinsmenyn väljer du prenumerationen och enheten du vill installera på.
3. Klicka på Hämta.
OBS! Om du vill installera på en annan enhet kan du välja skicka länk i stället.
4. Gå igenom och godkänn licensavtalet med knappen Acceptera och hämta.
5. Välj att köra filen McAfeeSetup.exe
OBS! Stäng inte Internet-fönstret, eftersom det finns ett serienummer som du möjligtvis kommer att behöva klistra/fylla i under installationen.
6. När installationen påbörjar, följ stegen enligt anvisningarna.

View solution in original post

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community