cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Highlighted
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Cloud AV Retiring

Jump to solution

Hej

Har precis mottagit information om att Cloud AV tjänsten läggs ned och erbjuds en testlicens av Total Protection.

Varför skickas detta meddelande ut först 8 dagar innan tjänsten stängs ned?

Varför erbjuds jag med, ett aktivt licensavtal, en provlicens av den nya programvaran?!!

/ Björn J.

1 Solution

Accepted Solutions
Highlighted
Level 9
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Cloud AV Retiring

Jump to solution

Hej,

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst

Cloud AV utgår för att McAfee regelbundet utvecklar ny teknik för att bättre skydda användare mot skadlig kod. Cloud AV var ett projekt för att se hur lätt och effektivt McAfee kunde göra en antimalware-produkt. Cloud AV gjorde det möjligt för McAfee att utveckla en ny antimalware-motor som bygger mer på molnet och uppförandet av filer, och mindre på äldre blacklisting-teknik.

  Efter att ha visat sin effektivitet i Cloud AV började vi använda tekniken i våra bättre kända globala produktlinjer, såsom McAfee LiveSafe och Total Protection. På så sätt har Cloud AV tjänat sitt syfte. Så tyvärr blev det en lite för kort förvarning innan tjänsten stängdes ned.

Eftersom Cloud AV var ett gratis och fristående program, var alla kunder erbjuden en gratis provlicens, oberoende ifall de har en aktiv licens eller ej.

 
MVH,
Jan
McAfee Kundtjänst

View solution in original post

1 Reply
Highlighted
Level 9
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Cloud AV Retiring

Jump to solution

Hej,

Tack för att du kontaktat McAfees Kundtjänst

Cloud AV utgår för att McAfee regelbundet utvecklar ny teknik för att bättre skydda användare mot skadlig kod. Cloud AV var ett projekt för att se hur lätt och effektivt McAfee kunde göra en antimalware-produkt. Cloud AV gjorde det möjligt för McAfee att utveckla en ny antimalware-motor som bygger mer på molnet och uppförandet av filer, och mindre på äldre blacklisting-teknik.

  Efter att ha visat sin effektivitet i Cloud AV började vi använda tekniken i våra bättre kända globala produktlinjer, såsom McAfee LiveSafe och Total Protection. På så sätt har Cloud AV tjänat sitt syfte. Så tyvärr blev det en lite för kort förvarning innan tjänsten stängdes ned.

Eftersom Cloud AV var ett gratis och fristående program, var alla kunder erbjuden en gratis provlicens, oberoende ifall de har en aktiv licens eller ej.

 
MVH,
Jan
McAfee Kundtjänst

View solution in original post

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community