cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Moderator
Moderator

Byte av e-post (Swedish)

Du kan logga in själv på ditt McAfee konto med den gamla e-post adressen och ändra den.

Eller ringa oss per telefon, så vi kan verifiera dig och ändra din e-post åt dig.

OBS! Se till att McAfee finns med på din lista över säkra avsändare. Annars kan meddelanden från oss hamna i skräppostmappen av misstag.

0 Kudos
2 Replies
catdaddy
Level 20

Re: Byte av e-post (Swedish)

Discussion successfully moved from General Discussion to Community Support

Cliff
McAfee Volunteer
Hayton
Level 17

Re: Byte av e-post (Swedish)

Moved to

0 Kudos