cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Moderator
Moderator

''Betalningen gick inte igenom, vänligen kontakta kundsupport''

I fall att ni får felmeddelandet ''betalningen gick inte igenom, vänligen kontakta kundsupport'' vid köp/förnyelse av McAfee.

Kortet som ni använder är sannolikt inspärrat för internet och/eller internationella betalningar. Särskilt nyutgivna kort brukar som standard vara spärrade för internationella betalningar. Kortet måste tillåta internationellt handel, för att vårt företag är registrerat i utlandet. Du kan häva spärret själv via din online bankering. Om du inte vet hur att gå till väga eller om du inte har online bankering, vänligen kontakta din bank för att få vidare hjälp.

Om samma problem kvarstår vänligen kontakta McAfee Kundtjänst via telefon på 08 57929004 eller chatt på: http://service.mcafee.com

0 Kudos