cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Moderator
Moderator

Automatisk Förnyelse PÅ/AV

Å företagets vägnar ber vi om ursäkt för alla besvär som den Automatiska Förnyelsen har möjligtvis orsakat dig.

Tjänsten för automatisk förnyelse kallas för Always on Protection och blir föraktiverad när man betalar för första gången till oss. Det står om den i slutanvändaravtalet, som man samtycker med, samt i själva betalningsformuläret. Tjänsten blev införd då majoriteten av våra kunder föredrog att ha en funktion för automatisk förnyelse, så att de inte plötsligt blir oskyddade ifall de glömmer förnya själva. Du kan läsa mer om detta här: http://se.mcafee.com/root/alwaysOn.asp

Ni kan alltid logga in på McAfee kontot och avsluta Automatisk Förnyelse när som helst eller eventuellt kontakta vår Kundtjänst så vi kommer att hjälpa er med glädje.

Här hittar ni Automatisk Förnyelse Inställningarna på McAfee kontot under Mitt Konto -> Inställningar för automatisk förnyelse

login.jpg

af.jpg

Om du har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss också via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com