cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Moderator
Moderator

Återställ ditt lösenord

Såvitt jag förstår vill du återställa ditt lösenord.

Återställ ditt lösenord på http://home.mcafee.com

Om du har glömt ditt lösenord finns det en länk under inloggningsknappen "Har du glömt ditt lösenord?". Sedan anger du mejl adressen som du har registrerat hos McAfee, sedan trycker du på "Skicka e-post"  genom vilken du kan nollställa ditt lösenord. Därefter du kommer att få ett mejl från  "Do not reply- McAfee" då ska du öppna mejlet och sedan första länken på mejlet ska du öppna I ett nytt fönster sedan där anger/skriver du ditt nya lösenord vilken du vill använda på ditt McAfee konto och sedan trycker du på "Spara" och därefter du kan logga in på McAfee kontot.

password.jpg

Om du har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss också via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com

0 Kudos