cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Återbetalning

Hej. 

Eftersom Mcafees supportsida är så extremt krånglig och skickar tillbaka en till startsidan hela tiden så är det väl det här sättet som jag kan kontakta er. Jag vill ha en återbetalning på ordernummer CS2276465088

Köpet gjordes med ett annat konto som jag inte har tillgång till. Produkten skulle onlineinstalleras men den finns inte på datorn över huvud taget. Köpet gjordes 26/8 2018.

1 Reply
Moderator alex_a
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Återbetalning

Hej,

Tack för att du kontaktat McAfee Kundtjänst.

Såvitt jag förstår vill du få en återbetalning för din McAfee-produkt.
Ditt McAfee Livesafe med ordernummer CS2276465088  förnyades genom den automatiska förnyelsen.

För att få hjälp med återbetalningen ber jag dig kontakta oss via telefon eller chatt på: http://service.mcafee.com

Tjänsten för automatisk förnyelse kallas för Always on Protection och blir föraktiverad(!) när man betalar för första gången till oss. Det står om den i slutanvändaravtalet, som man samtycker med, samt i själva betalningsformuläret. Tjänsten blev införd då majoriteten av våra kunder föredrog att ha en funktion för automatisk förnyelse, så att de inte plötsligt blir oskyddade ifall de glömmer förnya själva. Du kan läsa mer om detta här: http://se.mcafee.com/root/alwaysOn.asp


Med vänlig hälsning,
Alex
McAfee Kundtjänst