cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Återbetalning av förnyelsen

Hej! 

Jag såg att ni har förnyat virusskyddet till min dator. Jag vill ha pengarna tillbaka eftersom jag ska inte ha skyddet kvar och dessutom ska jag inte ha kvar min dator. 

Ordernr: CS2279199208

Tack!

1 Reply
Moderator alex_a
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Återbetalning av förnyelsen

Hej,

Tack för att du kontaktat McAfee Kundtjänst.

Såvitt jag förstår vill du få en återbetalning för din McAfee-produkt.
Ditt McAfee Livesafe med ordernummer CS2279199208 förnyades genom den automatiska förnyelsen.

För att få hjälp med återbetalningen ber jag dig kontakta oss via telefon eller chatt på: http://service.mcafee.com

Tjänsten för automatisk förnyelse kallas för Always on Protection och blir föraktiverad(!) när man betalar för första gången till oss. Det står om den i slutanvändaravtalet, som man samtycker med, samt i själva betalningsformuläret. Tjänsten blev införd då majoriteten av våra kunder föredrog att ha en funktion för automatisk förnyelse, så att de inte plötsligt blir oskyddade ifall de glömmer förnya själva. Du kan läsa mer om detta här: http://se.mcafee.com/root/alwaysOn.asp


Med vänlig hälsning,
Alex
McAfee Kundtjänst