cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Återbetalning av förnyelse

Hej!

Idag drogs den automatiska förnyelsen av min årsprenumeration. Jag önskar en återbetalning av denna och säga upp prenumerationen eftersom jag inte längre använder datorn det gäller. 

 

Ordernr: CS2275530807 

 

Mvh

Fredrik

1 Reply
ekbjan
Level 9
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Återbetalning av förnyelse

Hej Fredrik,

Tack för att du kontaktat McAfee Kundtjänst.

Såvitt jag förstår vill du få en återbetalning för din McAfee-produkt.
Ditt McAfee Livesafe med ordernummer CS2275530807 förnyades 08/24/2018 genom den automatiska förnyelsen.

För att få hjälp med återbetalningen ber jag dig kontakta oss via telefon eller chatt på: http://service.mcafee.com

Tjänsten för automatisk förnyelse kallas för Always on Protection och blir föraktiverad(!) när man betalar för första gången till oss. Det står om den i slutanvändaravtalet, som man samtycker med, samt i själva betalningsformuläret. Tjänsten blev införd då majoriteten av våra kunder föredrog att ha en funktion för automatisk förnyelse, så att de inte plötsligt blir oskyddade ifall de glömmer förnya själva. Du kan läsa mer om detta här: http://se.mcafee.com/root/alwaysOn.asp


Med vänlig hälsning,
Jan Ekbom
McAfee Kundtjänst

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community