cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Maulca
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Återbetalning av automatisk förnyelse

Hej!

Jag begär härmed återbetalning med 999,00 kronor av den automatiska förnyelse som gjordes på min preneumeration den 2018-12-15, då jag har 30 dagar kvar av abonnemanget vill jag själv överväga en fortsättning. Jag emotser att Ni omgående återbetalar summan till mig. Jag har inte fått något meddelande i förväg om denna automatiska förnyelse.

Jag är inte missnöjd på något sätt. Jag är tacksam om att få återkoppling från Er snarast.

Min faktura har nummer: CS 2323003650/ Daterad2018-12-15.

Mvh

Mats Cassegård

 

1 Reply

Re: Återbetalning av automatisk förnyelse

Hej Mats!

 

Jag kan se att du har varit i kontakt med oss samt att du har fått en återbetalning.

 

Om du har andra förfrågningar, du kan kontakta oss igen via telefon eller chatt på: http://service.mcafee.com

 


Tack för att du kontaktade McAfee Kundtjänst för McAfee produkter.

 


Med vänliga hälsningar,

McAfee Kundtjänst

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community