cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Maulca
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Återbetalning av automatisk förnyelse

Hej!

Jag begär härmed återbetalning med 999,00 kronor av den automatiska förnyelse som gjordes på min preneumeration den 2018-12-15, då jag har 30 dagar kvar av abonnemanget vill jag själv överväga en fortsättning. Jag emotser att Ni omgående återbetalar summan till mig. Jag har inte fått något meddelande i förväg om denna automatiska förnyelse.

Jag är inte missnöjd på något sätt. Jag är tacksam om att få återkoppling från Er snarast.

Min faktura har nummer: CS 2323003650/ Daterad2018-12-15.

Mvh

Mats Cassegård

 

1 Reply

Re: Återbetalning av automatisk förnyelse

Hej Mats!

 

Jag kan se att du har varit i kontakt med oss samt att du har fått en återbetalning.

 

Om du har andra förfrågningar, du kan kontakta oss igen via telefon eller chatt på: http://service.mcafee.com

 


Tack för att du kontaktade McAfee Kundtjänst för McAfee produkter.

 


Med vänliga hälsningar,

McAfee Kundtjänst