cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Återbetalning av Automatisk Förnyelse

Hej. Jag vill få en förnyelse, 999kr, återbetalad eftersom jag inte längre har något behov av den. Fakturanummer: CS2335076872 

Förnyelsen skedde 2019-01-10

Jag antar att detta är chatten där man kan få hjälp med detta då jag ej kan hitta någon annan efter att ha letat ganska länge. Man blir mest skickad i cirklar av hemsidan och alla länkar som andra med samma problem blir ombedda att klicka på. Vart ska jag vända mig om jag inte kan få hjälp här?

Tack på förhand.

1 Reply
Highlighted
Moderator alex_a
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Återbetalning av Automatisk Förnyelse

Hej,
Tack för att du kontaktat McAfee Kundtjänst .
Såvitt jag förstår vill du få en återbetalning för din automatiskt förnyade produkt.

Å företagets vägnar ber vi om ursäkt för alla besvär som den automatiska förnyelsen har möjligtvis orsakat dig.

Tjänsten för automatisk förnyelse kallas för Always on Protection och blir föraktiverad när man betalar för första gången till oss. Det står om den i slutanvändaravtalet, som man samtycker med, samt i själva betalningsformuläret. Tjänsten blev införd då majoriteten av våra kunder föredrog att ha en funktion för automatisk förnyelse, så att de inte plötsligt blir oskyddade ifall de glömmer förnya själva. Du kan läsa mer om detta här: http://se.mcafee.com/root/alwaysOn.asp

För att vi ska kunna återbetala dig måste du kontakta oss på vårt telefon eller chat support.

Du kan kontakta oss via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com

Med vänliga hälsningar

McAfee kundtjänst.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community