cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Joel93
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Återbetalning av Automatisk Förnyelse

Hej jag har fått 799 kr draget från mitt konto på ert antivirusprogram, något som jag inte behov av längre. 

Hoppas att summan kan återbetalas.

Tack på förhand

MvH Joel Thylin

1 Reply
Highlighted
Moderator alex_a
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Återbetalning av Automatisk Förnyelse

Hej,

Tack för att du kontaktat McAfee Kundtjänst.

Såvitt jag förstår vill du få en återbetalning för din McAfee-produkt.

För att få hjälp med återbetalningen ber jag dig kontakta oss via telefon eller chatt på: http://service.mcafee.com

Tjänsten för automatisk förnyelse kallas för Always on Protection och blir föraktiverad(!) när man betalar för första gången till oss. Det står om den i slutanvändaravtalet, som man samtycker med, samt i själva betalningsformuläret. Tjänsten blev införd då majoriteten av våra kunder föredrog att ha en funktion för automatisk förnyelse, så att de inte plötsligt blir oskyddade ifall de glömmer förnya själva. Du kan läsa mer om detta här: http://se.mcafee.com/root/alwaysOn.asp


Med vänlig hälsning,
Alex
McAfee Kundtjänst