cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Återbetalning av Automatisk Förnyelse

Jump to solution

Hej!

Har nu fått en bekräftelse av en betalning som ska komma om ungefär en månad och vill nu inte betala för detta (999 kr). Det jag nu undrar är om det räcker att bara stänga av automatisk förnyelse eller om det kommer dras ändå, om det nu dras så skulle jag gärna begära en återbetalning snarast. Ordernr CS2222188718.

Tack för snabbt svar!

1 Solution

Accepted Solutions
diana_k
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Återbetalning av Automatisk Förnyelse

Jump to solution
Hej Liza, Såvitt jag förstår vill du inte fortsätta med Mcafee. Jag kollade på ditt konto och jag ser att vi har redan draggit 999 SEK från ditt bank konto. Å företagets vägnar ber vi om ursäkt för alla besvär som den automatiska förnyelsen har möjligtvis orsakat dig. Tjänsten för automatisk förnyelse kallas för Always on Protection och blir föraktiverad när man betalar för första gången till oss. Det står om den i slutanvändaravtalet, som man samtycker med, samt i själva betalningsformuläret. Tjänsten blev införd då majoriteten av våra kunder föredrog att ha en funktion för automatisk förnyelse, så att de inte plötsligt blir oskyddade ifall de glömmer förnya själva. Du kan läsa mer om detta här: http://se.mcafee.com/root/alwaysOn.asp Vi skulle gärna hjälpa dig med en återbetalning, vänligen kontakta oss via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com Med vänliga hälsningar, McAfee Kundtjänst

View solution in original post

1 Reply
diana_k
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Återbetalning av Automatisk Förnyelse

Jump to solution
Hej Liza, Såvitt jag förstår vill du inte fortsätta med Mcafee. Jag kollade på ditt konto och jag ser att vi har redan draggit 999 SEK från ditt bank konto. Å företagets vägnar ber vi om ursäkt för alla besvär som den automatiska förnyelsen har möjligtvis orsakat dig. Tjänsten för automatisk förnyelse kallas för Always on Protection och blir föraktiverad när man betalar för första gången till oss. Det står om den i slutanvändaravtalet, som man samtycker med, samt i själva betalningsformuläret. Tjänsten blev införd då majoriteten av våra kunder föredrog att ha en funktion för automatisk förnyelse, så att de inte plötsligt blir oskyddade ifall de glömmer förnya själva. Du kan läsa mer om detta här: http://se.mcafee.com/root/alwaysOn.asp Vi skulle gärna hjälpa dig med en återbetalning, vänligen kontakta oss via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com Med vänliga hälsningar, McAfee Kundtjänst

View solution in original post

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community