cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Mekala
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Återbetalning av Automatisk Förnyelse

Jump to solution

Hej,

Ni har dragit 999kr för virus programmet. Jag har ingen behov av det längre. Hur kan jag få återbetalning? Det nya virus skyddet börja gälla 1may 2018.

1 Solution

Accepted Solutions
diana_k
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Återbetalning av Automatisk Förnyelse

Jump to solution
Hej, Såvitt jag förstår vill du få en återbetalning för din automatiskt förnyade product. Å företagets vägnar ber vi om ursäkt för alla besvär som den automatiska förnyelsen har möjligtvis orsakat dig. Tjänsten för automatisk förnyelse kallas för Always on Protection och blir föraktiverad när man betalar för första gången till oss. Det står om den i slutanvändaravtalet, som man samtycker med, samt i själva betalningsformuläret. Tjänsten blev införd då majoriteten av våra kunder föredrog att ha en funktion för automatisk förnyelse, så att de inte plötsligt blir oskyddade ifall de glömmer förnya själva. Du kan läsa mer om detta här: http://se.mcafee.com/root/alwaysOn.asp Vi skulle gärna hjälpa dig med du behöver att kontakta oss via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com för att kunne kontrollera ditt konto och göra återbetalningen. Mvh, Diana Krumova McAfee Kundtjänst

View solution in original post

1 Reply
diana_k
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Återbetalning av Automatisk Förnyelse

Jump to solution
Hej, Såvitt jag förstår vill du få en återbetalning för din automatiskt förnyade product. Å företagets vägnar ber vi om ursäkt för alla besvär som den automatiska förnyelsen har möjligtvis orsakat dig. Tjänsten för automatisk förnyelse kallas för Always on Protection och blir föraktiverad när man betalar för första gången till oss. Det står om den i slutanvändaravtalet, som man samtycker med, samt i själva betalningsformuläret. Tjänsten blev införd då majoriteten av våra kunder föredrog att ha en funktion för automatisk förnyelse, så att de inte plötsligt blir oskyddade ifall de glömmer förnya själva. Du kan läsa mer om detta här: http://se.mcafee.com/root/alwaysOn.asp Vi skulle gärna hjälpa dig med du behöver att kontakta oss via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com för att kunne kontrollera ditt konto och göra återbetalningen. Mvh, Diana Krumova McAfee Kundtjänst

View solution in original post

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community