cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
eiiden
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 1 of 3

Återbetaling Förnylse

Jump to solution

Hej. Min McAfee har uppdaterats även fast jag inte längre använder programmet,  blivit debaterad (1249kr) från mitt konto. Skulle vilja få detta återbetalt då jag inte längre kommer använda ert virusprogram då de inte håller vad de lovar.

1 Solution

Accepted Solutions
Highlighted
Moderator alex_a
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 3

Re: Återbetaling Förnylse

Jump to solution

Hej,
Tack för att du kontaktat McAfee Kundtjänst . Efter att ha läst igenom din mail kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Innan vi kan återbetala dig, så måste vi verifera dig av säkerhetskäl.

Vänligen ring till vår kundtjänst så att vi kan verifera dig via telefon och återbetala dig.

Med vänlig hälsning,
Alex
McAfee Kundtjänst

 

2 Replies
Highlighted
Moderator alex_a
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 3

Re: Återbetaling Förnylse

Jump to solution

Hej,
Tack för att du kontaktat McAfee Kundtjänst . Efter att ha läst igenom din mail kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Innan vi kan återbetala dig, så måste vi verifera dig av säkerhetskäl.

Vänligen ring till vår kundtjänst så att vi kan verifera dig via telefon och återbetala dig.

Med vänlig hälsning,
Alex
McAfee Kundtjänst

 

eiiden
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 3 of 3

Re: Återbetaling Förnylse

Jump to solution

Hej.

Okej, men då ska jag göra det. Tack