cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Ångra köp

Jump to solution

Hej

Jag vill ångra förnyelseköpet eftersom att jag har redan betalat förnyelse.

min ordernr är CS2501216538

samt den andra är CS2488967486

Hur gör jag för att få ångra en av dom förnyelseköpet

hälningar

2 Solutions

Accepted Solutions
diana_k
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 5

Re: Ångra köp

Jump to solution


Hej,

Tack för att du kontaktat McAfee Community. Efter att ha läst igenom din mail kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Såvitt jag förstår vill du få en återbetalning för din automatiskt förnyade produkt.

Jag skulle vilja förklara att tjänsten för automatisk förnyelse kallas för Always on Protection och blir föraktiverad när man betalar för första gången till oss eller en återförsäljare. Det står om den i slutanvändaravtalet, som man samtycker med, samt i själva betalningsformuläret. Jag vill också notera att prenumerationen kommer att förlängas till produktens ordinarie pris och vi skickar vanligtvis ett påminnelsemail två månader innan prenumerationen löper ut. Tjänsten blev införd då majoriteten av våra kunder föredrog att ha en funktion för automatisk förnyelse, så att de inte plötsligt blir oskyddade ifall de glömmer förnya själva. Du kan läsa mer om detta här: http://se.mcafee.com/root/alwayson.asp

Vänligen kontakta oss via telefon ( på 08 57929004 ) eller chatt på: http://service.mcafee.com

Med vänliga hälsningar,
Diana Krumova
McAfee Kundtjänst

View solution in original post

diana_k
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 5 of 5

Re: Ångra köp

Jump to solution

Hej,

Tack för att du kontaktat McAfee Community. Efter att ha läst igenom din mail kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Vänligen kontakta oss igen via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com för att kunna få vidare hjälpa.

Med vänliga hälsningar,

Diana Krumova
McAfee Kundtjänst

View solution in original post

4 Replies
diana_k
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 5

Re: Ångra köp

Jump to solution


Hej,

Tack för att du kontaktat McAfee Community. Efter att ha läst igenom din mail kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Såvitt jag förstår vill du få en återbetalning för din automatiskt förnyade produkt.

Jag skulle vilja förklara att tjänsten för automatisk förnyelse kallas för Always on Protection och blir föraktiverad när man betalar för första gången till oss eller en återförsäljare. Det står om den i slutanvändaravtalet, som man samtycker med, samt i själva betalningsformuläret. Jag vill också notera att prenumerationen kommer att förlängas till produktens ordinarie pris och vi skickar vanligtvis ett påminnelsemail två månader innan prenumerationen löper ut. Tjänsten blev införd då majoriteten av våra kunder föredrog att ha en funktion för automatisk förnyelse, så att de inte plötsligt blir oskyddade ifall de glömmer förnya själva. Du kan läsa mer om detta här: http://se.mcafee.com/root/alwayson.asp

Vänligen kontakta oss via telefon ( på 08 57929004 ) eller chatt på: http://service.mcafee.com

Med vänliga hälsningar,
Diana Krumova
McAfee Kundtjänst

View solution in original post

Re: Ångra köp

Jump to solution

Hej.

Jag upplever att ni gör svårt åt att hjälpa konsumenter för att åtgärda återköp/ångra. Så förstår jag att det är tufft läge nu med covid. 

Man har ju rätt att ångra köpet i 60 dagar.

Mvh Ljuspropp

 

Re: Ångra köp

Jump to solution

 

Upprättelse

menar ångra köpet i 30 dagar (inte 60 dagar) 

mvh Ljuspropp

diana_k
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 5 of 5

Re: Ångra köp

Jump to solution

Hej,

Tack för att du kontaktat McAfee Community. Efter att ha läst igenom din mail kommer vi med nöje att försöka lösa ditt problem.

Vänligen kontakta oss igen via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com för att kunna få vidare hjälpa.

Med vänliga hälsningar,

Diana Krumova
McAfee Kundtjänst

View solution in original post

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community