cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Ångra köp

Hejsan, jag har blivit debiterar 999:- för en årsprenumeration av mcafee. Tyvärr så använder vi inte detta längre men har glömt avbryta prenumerationen. Finns det möjlighet för refund på detta??

Mvh

/Kalle

1 Reply
Highlighted
kiril_t Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Ångra köp

Hej Kalle,

Vi skulle gärna hjälpa dig att få en återbetalning. Dessutom, tjänsten för automatisk förnyelse kallas för Always on Protection och blir föraktiverad när man betalar för första gången till oss. Det står om den i slutanvändaravtalet, som man samtycker med, samt i själva betalningsformuläret. Jag vill också notera att prenumerationen kommer att förlängas på produktens vanliga pris.  Tjänsten blev införd då majoriteten av våra kunder föredrog att ha en funktion för automatisk förnyelse, så att de inte plötsligt blir oskyddade ifall de glömmer förnya själva. Du kan läsa mer på: http://service.mcafee.com

Du kan kontakta oss också via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com


Med vänliga hälsningar,
McAfee Kundtjänst

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community