cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Moderator
Moderator

Ändra/Uppdatera Betalning och Bank Uppgifter

Om du behöver att uppdatera ditt kreditkort hos McAfee gå till MITT KONTO, MIN PROFIL, FAKTURAUPPGIFTER.

VIKTIGT! Kortet måste tillåta interationellt handel, då McAfee som företag är registrerat i utlandet. Du kan häva spärret själv från din online bankering eller genom att kontakta din bank.

login.jpg

How+to+ADD+CC+1.jpg

How+to+ADD+CC+2.jpg

Om du har andra förfrågningar eller om samma problem kvarstår, kan du kontakta oss också via telefon (på 08 57929004) eller chatt på: http://service.mcafee.com

0 Kudos