cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
densma91
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 1 of 2

Zwrot kosztów

Witam. Przebywam aktualnie w Niemczech, ponieważ miałem kwarantannę. Mój laptop znajdował się cały czas w Polsce. To na nim mam zainstalowane oprogramowanie firmy McAfee. Z racji tego, że subskrybcja odnowiła się sama automatycznie na co nie miałem wpływu proszę o anulowanie ww. Subskrybcji i tym samym o zwrot kosztów. Pozdrawiam Denis Smarzoch

1 Reply

Re: Zwrot kosztów

Cześć @ densma91,

Przepraszamy za niedogodności!

Skorzystaj z poniższego łącza, aby skontaktować się z naszą pomocą techniczną w celu uzyskania dalszej pomocy w przetwarzaniu wniosku o zwrot pieniędzy.

Kliknij to łącze, aby skontaktować się z pomocą techniczną.

Uwaga: skontaktuj się z zespołem pomocy w godzinach pracy

Pozdrowienia,
Sudharsanam G

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community