cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
Level 7
Report Inappropriate Content
Message 1 of 3

Przekierowanie portu

Jump to solution

Witam, mam problem z przekierowaniem portu 1433 i 1434 dla serwera sql.

Z laptopem łączy się drugi i korzysta z bazy SQL. niestety przepuszczenie portów nie pomaga.

jedynie całkowite wyłączenie zapory

 

 

1 Solution

Accepted Solutions
McAfee Retired
McAfee Retired
Report Inappropriate Content
Message 3 of 3

Re: Przekierowanie portu

Jump to solution

Witamy Pana,

Uprzejmie porismy aby Pan z naszego Centrum Bezpieczenstwa wybral "Zapora Sieciowa" i zresetowal ustawienia portow, jesli jest to wersja dla uzytkownikow indywidualnych.

Jesli posiada Pan oprogramowanie typu enterprise prosimy aby Pan sie skontaktowal z biura obslugi Enterprise.

View solution in original post

2 Replies

Re: Przekierowanie portu

Jump to solution

w ustawieniach zapory powinny znajdować się opcje umożliwiające te porty. sprawdź ustawienia zapory ogniowej

McAfee Retired
McAfee Retired
Report Inappropriate Content
Message 3 of 3

Re: Przekierowanie portu

Jump to solution

Witamy Pana,

Uprzejmie porismy aby Pan z naszego Centrum Bezpieczenstwa wybral "Zapora Sieciowa" i zresetowal ustawienia portow, jesli jest to wersja dla uzytkownikow indywidualnych.

Jesli posiada Pan oprogramowanie typu enterprise prosimy aby Pan sie skontaktowal z biura obslugi Enterprise.

View solution in original post

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community