cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Problem z czyszczeniem.

Witam.

Narobiłam sobie trochę biedy i oczyszczaeką pamięci wywaliłam wszystkie zdjęcia. One tam jeszcze są w śmieciach ale ja nie wiem jak ke odzyskać. Czy ktoś poratuje amatorkę dobrą radą jak to zrobić?

Munia1975.

1 Reply
Moderator
Moderator
Report Inappropriate Content
Message 2 of 2

Re: Problem z czyszczeniem.

dzień dobry @Monika1975 

Podaj nam poniższe informacje, abyśmy mogli się temu przyjrzeć.

Nazwa i wersja subskrypcji McAfee?
Czy to niszczarka, której użyłeś do wyczyszczenia tych plików?

Regards,

Rajiv S

How Many Badges Can You Collect?
Ready for a little competition? Members like you are earning badges and unlocking perks for their helpful answers. Are you? Click here to find out.

Community Help Hub

    New to the forums or need help finding your way around the forums? There's a whole hub of community resources to help you.

  • Find Forum FAQs
  • Learn How to Earn Badges
  • Ask for Help
Go to Community Help

Join the Community

    Thousands of customers use the McAfee Community for peer-to-peer and expert product support. Enjoy these benefits with a free membership:

  • Get helpful solutions from McAfee experts.
  • Stay connected to product conversations that matter to you.
  • Participate in product groups led by McAfee employees.
Join the Community
Join the Community