cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Verkkotietoturva

Hei kukahan osaa neuvo`? Laitoin McAfee securityn omaan puhelimeeni, siinä pitää aina erikseen laittaa Verkkotietoturva päälle kun menee nettiin. Eli onko koneeni turvattu silloin kun se ei ole, koska kyllähän nettiyhteys on jatkuvasti.

Email address removed for user safety and privacy

0 Kudos
1 Reply
exbrit
Level 21

Re: Verkkotietoturva

Moved to Mobile Products.

I suggest you seek Technical Support in your own language, it's free.

---

Google käännös:

Siirretty Mobile Products.

Ehdotan etsiä Tekninen tuki omalla kielellä, se on ilmainen.

Consumer Support

0 Kudos