cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

JTI/Suspect!131076

Sinds enige tijd plaatst McAfee een bedreiging in quarantaine. Ik weet niet in welke EXE dit virus zit. Ik heb geen programma's met een crack. Alleen een hele tijd geleden een (veilig) programmaatje gedownload dat ik gebruik voor Pinnacle.

Waar kan ik dus de exe vinden en het definitief verwijderen. Eventueel ook het programma.

Bij voorbaat dank

0 Kudos
2 Replies
Peacekeeper
Level 20

Re: JTI/Suspect!131076

Moved to malware discussion Home user.

That said in quarantine are you should see where the exe or file came from. It also could be being rebuilt from files in the temporary folders of windows or the Internet temp files.

Also read

Are the file the ones mentioned in the last link ie network drivers?

Google suggests I mean

Verplaatst naar malware discussie Home gebruiker.

Dat gezegd in quarantaine, moet je zien waar de exe of het bestand vandaan kwam. Het kan ook worden herbouwd uit bestanden in de tijdelijke mappen van Windows of de internet temp files.

Lees ook

Wat is JTI / Suspect! 131076?

Re: JTI / Suspect! 131076 wordt over en weer gedetecteerd

False Positive: JTI / Suspect! 131076

Zijn het bestand genoemd in de laatste link, dwz netwerk drivers?

0 Kudos

Re: JTI/Suspect!131076

Thans for rhe answers. I try to find the file that makes the virus.

0 Kudos