cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
dekoning
Level 7

Hoe krijg ik dit opstartprogramma weg: http://www.istartsurf.com/ ?

Istatsurf.com krijg ik niet weg.... Wie kan me tips geven?

0 Kudos
1 Reply
exbrit
Level 21

Re: Hoe krijg ik dit opstartprogramma weg: http://www.istartsurf.com/ ?

I hope you have a browser translator as the best solution is here: How to remove iStartSurf.com virus (Removal Guide)

........

Google Vertaling:
Ik hoop dat je een browser vertaler als de beste oplossing is hier: Hoe iStartSurf.com virus te verwijderen (Gids van de Verwijdering)

0 Kudos