cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Virustenturja peruutettiin ennen valmistumista?

Sit kanssa kun poistaa evästeitä niin 15 pienoisvälikuvamuisti tiedostoa jää, Haluisin noi pois.

1 Reply

Re: Virustenturja peruutettiin ennen valmistumista?

Virustentorjunta siis, niin eikä todellakaan peruuta sitä itse.